preloader
service

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında basınçlı kapların muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği
TS 2025
TS 430
DIN 4754-1-2-3
TS EN 1012-1
TS EN ISO 11111-7
TS 1911
TS EN 285
TS EN 13060
TS 736
TS EN 14197-3
TS EN ISO 21009-2
TS 1446
TS EN 12817
TS EN 12819

Muayene Alanı


Kazanlar ve Basınçlı Kaplar
- Buhar Kazanı
- Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı
- Kızgın Su Kazanı
- Kızgın Yağ Kazanı
- Boyama Kazanı
- Hava Tankı
- Hidrofor Genleşme Tankı
- Otoklav
- Genleşme Tankı
- Boyler Tankı
- Sanayi Gazı Depolama Tankı
- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Madde
- Depolama Tankı
- Kara Tankeri
- Emniyet Ventili / Patlama Diski
- Kompresör Hava Tankı

Bağımsız, tarafsız aynı zamanda eğitimli, tecrübeli ve alanında uzman muayene personellerimiz ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.
İlgili yönetmelikte ve standartlarda periyodik kontrollere ilişkin metotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak işletmenizin iş ekipmanlarının kullanım sıklığı, işletme kapasiteleri, bakım periyotları vb. etkiler de göz ününe alınarak hazırlanmış risk analizleri önem arz etmektedir.