preloader
service

Tahribatsız Muayeneler (NDT)

Kaynaklı, döküm ve dövme malzemelerin tahribatsız muayene metotları ile test edilerek malzeme kusurlarının belirlenmesi işlemidir. Muayene metotları, Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi aşağıdaki ilgili standartlarda belirtilmektedir. Bu standartlara göre muayene personelleri vasıflandırılmakta ve kontroller yapılmaktadır.

Tahribatsız muayene alanı; metotları belirlenmiş, tespit edilebilecek kusurların ve yetkili personelin tanımlı olduğu ve daha çok iş ekipmanının imalat sürecindeki uygunluğu ile sonrasında çalışma koşullarına bağlı olarak yorulma nedenli malzeme, kaynak kusurların önceden tespitine yöneliktir.


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği,

TS EN ISO 17635, TS EN ISO 23277,
TS EN ISO 5817, TS EN ISO 3452-1

TS EN ISO 17635, TS EN ISO 23278,
TS EN ISO 5817, TS EN ISO 17638

TS EN ISO 17635, TS EN ISO 11666,
TS EN ISO 17640, TS EN 10160, TS
EN 14127

TS EN ISO 17635, TS EN ISO 5817,
TS EN 10163-1, TS EN ISO 17637

Muayene Alanı


Tahribatsız Muayene (Ndt)

- Sıvı Penetrant Muayenesi (Pt),
Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Onayı

- Manyetik Parçacı Muayenesi (Mt),
Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Onayı

- Ultrasonik Muayene (Ut),
Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Onayı

- Görsel Muayene (Vt),
Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Onayı