preloader
service

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında yangın söndürme tesisatlarının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EKIII-2.3Tesisatlar Bölümünde:

-Yangın söndürme tesisatlarında “Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır” ibaresi bulunmaktadır. Bu nedenle yangın tesisatlarının periyodik kontrollerinde, yangın tesisatı projesinin hazır bulunması yapılan kontroller ve ölçümlerin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında büyük önem arz etmektedir.

Bağımsız, tarafsız aynı zamanda eğitimli, tecrübeli ve alanında uzman muayene personellerimiz ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.

İlgili yönetmeliklerde ve standartlarda periyodik kontrollere ilişkin metotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak işletmenizin iş ekipmanlarının kullanım sıklığı, işletme kapasiteleri, bakım periyotları vb. etkiler de göz ününe alınarak hazırlanmış risk analizleri önem arz etmektedir.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in 100. Maddesi de yangın tesisatı ile ilgili periyodik kontrol hususlarını tanımlamış ve tesisatların bina sorumlusu tarafından kontrole tabii tutulması gerektiğini belirtmiştir.

Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelikten;


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

TS EN 671-1 / 671-2 / 671-3
TS 9811
TS EN 12416-2+A1
TSE ISO/TS 11602-2
TS EN 12845
TS EN 15004-1
TS CEN/TS 54-14

Muayene Alanı


Yangın Tesisatı

- Sulu Söndürme Sistemleri (Su Depoları, Yangın
Pompaları, Boru Tesisatı, Sprinkler, Yangın Dolapları,
Hidrantlar)

- Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
- Köpüklü Söndürme Sistemleri
- Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
- CO 2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
- Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri

- Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri (Sesli ve Işıklı
Uyarı Cihazları, Acil Durum Aydınlatması)

- Yangın Merdiveni ve Kaçış Yolu Basınçlandırma

- Duman Tahliye Sistemleri

- Yangın Pompası Performans Testi