preloader
service

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında elektrik tesisatlarının muayene ve ölçüm kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

Bağımsız, tarafsız aynı zamanda eğitimli, tecrübeli ve alanında uzman muayene personellerimiz ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.

İlgili yönetmeliklerde ve standartlarda periyodik kontrollere ilişkin metotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak işletmenizin iş ekipmanlarının kullanım sıklığı, işletme kapasiteleri, bakım periyotları vb. etkiler de göz ününe alınarak hazırlanmış risk analizleri önem arz etmektedir.

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmanız önem arz etmektedir.

Topraklama Tesisi Ölçümü

Tesisinizde bulunan trafo, panolar, makina gövde, jeneratör, kompresör vb. ekipmanlarınızın topraklama tesisatının durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü

Tesisinizdeki elektrik tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Paratoner Kontrol ve Ölçümü (Yıldırımdan Korunma Sistemi)

Tesisinizde bulunan yıldırımdan korunma tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.


Muayene Alanı


Elektriksel Ölçüm ve Kontroller;

- Topraklama Ölçümleri
- Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
- Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı) Kontrolü ve Ölçümü,
- Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı) Kapsama Alanı Hesabı
- Yalıtım Direnci Ölçümü
- Elektrik Panosu Kontrolü
- Elektrik Panosunu Termal Kamera ile Görüntüleme
- Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü
- Kaçak Akım Koruma Rölesi (Artık Akım Anahtarı) Ölçümü
- Kompanzasyon Sistemi ve Panosu Kontrolü
- Katodik Koruma Ölçümü
- Jeneratör Kontrolü
- Zemin Yalıtım Direnci Ölçümü

Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği,

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği,

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

TS EN 62305-1, TS EN 62305-3-6
TS EN 50160
TS EN 61008-1, TS EN 61009-1
TS EN 60831-1
TS 5141 EN 12954
TS EN 61557-6
TS EN ISO 8528-13
TS HD 60364-4-41