preloader
service

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant

Ülkemizde son yıllarda yürüyen merdiven ve bant kullanımı ciddi oranda artmış ve AVM’lerden kent içi ulaşım merkezlerine kadar birçok alanda kullanılır olmuştur. Yürüyen merdiven ve bantlar birçok riski üzerinde barındıran ve periyodik olarak kontrol edilmesi gereken ekipmanlardır. İlgili standartlarda bu riskler aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Bu riskler periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Periyodik Kontrolleri “TS EN 115—1 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar İçin Güvenlik” standardına göre yapılmakta ve bu standartta belirtilen önemli tehlikeler kontrol edilmektedir.

Mekanik Tehlikeler
Elektriksel Tehlikeler
Radyasyon Tehlikeleri
Yangın Tehlikeleri
Makina Tasarımında Ergonomik Esasların İhmal Edilmesi ile Ortaya Çıkan Tehlikeler
Makina Tasarımında Ergonomik Esasların İhmal Edilmesi ile Ortaya Çıkan Tehlikeler
Kumanda Devresinin Arıza Yapması ile Ortaya Çıkan Tehlikeler
Çalıştırma Esnasında Parçalanma ile Ortaya Çıkan Tehlikeler
Kayma, Takılma ve Düşme Tehlikeleri

Ülkemizde 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Madde 2.2.3’e göre yürüyen merdiven ve yürüyen bantların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir.

Yönetmelikte asgari olarak yılda bir kez periyodik muayene yapılması gereği belirtilen yürüyen merdiven ve bantların kontrolleri güvenli olarak kullanılabilmesi açısından önem arz etmektedir.


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
TS EN 13015+A1
TS EN 115-1+A1,
TS EN 115-2

Muayene Alanı


Yürüyen Merdiven / Bant