preloader
service

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Kapalı bir ortamda hava sıcaklığı, nem oranı ile temiz hava oranını dengeli ve uygun seviyelerde tutmaktır. İnsan sağlığı için uygun nem oranı %30 ile %60, sıcaklık ise 20-27˚C arasında olmalıdır. Gerekli hava debisi ise kapalı alanda yapılan iş ve ortama göre farklılık göstermektedir.

Özellikle toz ve kaynak dumanı gibi ortam havasını kirleticilerin bulunduğu ya da yemekhaneler gibi havalandırma ihtiyacının öne çıktığı yerlerde, ortam havası kirleticilerinden kaynaklanan ortam kirliliğini azaltmaya yönelik ölçümlerin yapılmasında fayda vardır. Her yıl ölçümler ile periyodik olarak sistemin izlenmesi sağlanır.

25.04.2013 tarih 28628 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK III “Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar” Bölümü 2. maddesi Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ile ilgili hususlar hakkında düzenlemeleri tarif etmektedir. Bu doğrultuda; adı geçen yönetmelik EKIII-2.3Tesisatlar Bölümünde:

-Havalandırma tesisatlarında “Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır” ibaresi bulunmaktadır. Bu nedenle havalandırma tesisatlarının periyodik kontrollerinde, havalandırma tesisatı projesinin hazır bulunması yapılan kontroller ve ölçümlerin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında büyük önem arz etmektedir.


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

Muayene Alanı


Havalandırma Tesisatı
- Lokal Havalandırma (Davlumbaz, menfez, aspiratör, vantilatör vb.)
- Genel Havalandırma
- Yangın Merdiveni ve Kaçış Yolu Basınçlandırma
- Duman Tahliye Sistemleri
- Klima Tesisatı Kontrolleri