preloader
service

Kaldırma ve İletme Makinaları

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında kaldırma ve iletme makinalarının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

Bağımsız, tarafsız aynı zamanda eğitimli, tecrübeli ve alanında uzman muayene personellerimiz ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.

İlgili yönetmelikte ve standartlarda periyodik kontrollere ilişkin metotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak işletmenizin iş ekipmanlarının kullanım sıklığı, işletme kapasiteleri, bakım periyotları vb. etkiler de göz ününe alınarak hazırlanmış risk analizleri önem arz etmektedir.


Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Makina
Emniyeti Yönetmeliği
TS 10116
TS EN 15011+A1
TS EN 14492-1+A1, TS EN 14492-2+A1
TS 2340
TS ISO 4309
TS ISO 9927-1
TS EN 14985
FEM 1.001
ASME B30.24
TS EN 14439+A2
TS EN 13557+A2
TS ISO 8566-2-3-5
TS EN 12999+A1
TS EN 13000+A1
TS EN 13157+A1
TS ISO 16877
TS 10201 ISO 3184
TS EN ISO 3691-1, TS EN ISO 3691-5
FEM 4.004
TS ISO 22915-2
TS EN 1459+A3
TS EN 1493
TS EN 1494+A1
TS EN 1495+A2
TS EN 280+A1
TS EN 1808
TS EN 12159
TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1
TS EN 81-3+A1
TS EN ISO 12100
TS 1228
TS EN 1398
TS EN ISO 12100
TS EN 81-40, TS EN 81-41
TS ISO 9386-1-2
TS EN 14010+A1

Muayene Alanı


Kaldırma ve İletme Makinaları
- Köprülü Vinç
- Gezer Köprülü Vinç
- Portal Vinç
- Portal Köprülü Vinç
- Döner Kollu Vinç
- Monoray Vinç
- Konteyner Vinci
- Kule Vinç
- Mobil Vinç
- Yükleyici Kren
- Caraskal
- İstif Makinası
- Forklift
- Transpalet
- Araç Kaldırma Lifti (Taşıt Kaldırma Donanımı)
- Kriko
- Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
- Asılı Erişim Donanımı
- Sütunlu Çalışma Platformu
- İnşaat (Cephe) Asansörü
- Servis Asansörü
- Mekanik, Hidrolik ve Pnömatik Basit Kaldırıcılar
- Halatlı veya Zincirli Çektirme (Hubzug)
- Halatlı Çektirme (Trifor)
- Rampa
- Değişken Erişimli Araç (Teleskobik Forklift)
- Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makina
- Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu
- Park Lifti
- Halat, Sapan, Kanca, Mapa, Kurt Ağzı
- Teleferik
- Telesiyej
- Teleski